รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : ck_customs@hotmail.com
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเชียงของ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/256426 มีนาคม 2564208
2 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR มอบหน้ากากอนามัย7 เมษายน 2564151
3 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 25644 พฤษภาคม 2564165
4 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด - 195 พฤษภาคม 2564171
5 ปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้ายาเสพติด (ยาบ้า)9 มิถุนายน 2564216
6 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี18 มิถุนายน 2564129
7 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ.ครั้งที่ 3/256424 มิถุนายน 2564129
8 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 2564352
9 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม CSR7 กรกฎาคม 2564226
10 ภารกิจด่านฯ เชียงของ ช่วงสถานการณ์โควิด-1914 กรกฎาคม 2564113
11 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านรายการวิทยุ22 กรกฎาคม 2564115
12 จนท.ด่านฯ เชียงของ พร้อมใจกันลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 1030 กรกฎาคม 2564117
13 ด่านฯ เชียงของ ร่วมกิจกรรม โครงการ "สร้างป่า รักษ์น้ำฯ"5 สิงหาคม 2564100
14 จับกุมยารักษาโรคลักลอบนำเข้า10 สิงหาคม 2564139
15 เจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ14 สิงหาคม 2564127
16 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ.ครั้ง 4 ประจำปีงบประมาณ 256420 สิงหาคม 2564143
17 *** ด่านศุลกากรเชียงของ จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ***30 กันยายน 2564158
18 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ19 ตุลาคม 2564126
19 CSR ไออุ่นเพื่อน้อง จากชาวด่านฯ เชียงของ1 พฤศจิกายน 2564148
20 ประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/256528 ธันวาคม 2564147
21 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมประชุม คบจ. ครั้งที่ 1/256511 กุมภาพันธ์ 2565116
22 จุลสาร e-book ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกันยายน 2564 เรื่อง 'รู้ทันระบบเบรกผิดปกติ รู้วิธีดูแลให้พร้อมใช้งาน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน'11 กันยายน 2564182
23 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เดินทางมาศึกษาดูงาน14 กุมภาพันธ์ 2565113
24 *** ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ***15 กุมภาพันธ์ 2565120
25 ***ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะ ปปส.ภาค5 ***21 กุมภาพันธ์ 2565134
26 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR มอบหน้ากากอนามัย24 กุมภาพันธ์ 2565129
27 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย20 มีนาคม 2565191
28 ด่านศุลกากรเชียงของจัดประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/256531 มีนาคม 2565143
29 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1631 มีนาคม 2565142
30 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา31 มีนาคม 2565122
31 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 2565152
32 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุมคณะทำงานประสาน ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (ครอ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256510 มิถุนายน 2565109
33 นายด่านศุลกากรเชียงของเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อเสนอช่องทางสีเขียว (Green Lane) วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.15 มิถุนายน 2565147
34 ด่านศุลกากรเชียงของให้ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.15 มิถุนายน 2565158
35 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมให้การต้อนรับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง21 มิถุนายน 2565130
36 ให้การต้อนรับ สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง21 มิถุนายน 2565135
37 ด่านศุลกากรเชียงของให้การต้อนรับคณะผู้แทนโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย21 มิถุนายน 2565114
38 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับ คณะกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร21 มิถุนายน 2565140
39 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี 4 กรกฎาคม 2565173
40 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 สิงหาคม 256578
41 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 102 สิงหาคม 256580
42 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2 สิงหาคม 256588
43 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลินพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256516 สิงหาคม 256570
44 ด่านศุลกากรเชียงของให้การต้อนรับคณะกรมเอเชียตะวันออก 17 สิงหาคม 256581
45 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 202231 สิงหาคม 2565165
46 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)31 สิงหาคม 256585
47 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ. ครั้งที่ 4/2565 31 สิงหาคม 256578
48 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมจัดกิจกกรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 256529 กันยายน 256596
49 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมตักบาตรริมโขง วันที่ 4 ตุลาคม 256519 ตุลาคม 256570
50 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ วันที่ 13 ตุลาคม 256519 ตุลาคม 256571
51 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ วันที่ 15 ตุลาคม 256519 ตุลาคม 256576
52 ด่านศุลกากรเชียงของ นำคณะฯเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าและการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A ภายหลังการเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน กับหน่วยงานในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 25657 พฤศจิกายน 256589
53 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะท่านเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและประธานฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และคณะฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 25657 พฤศจิกายน 256589
54 ด่านศุลกากรเชียงของส่งมอบน้ำยาแอร์ให้บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อไปทำลาย วันที่ 3 พฤศจิกายน 25657 พฤศจิกายน 256575
55 ด่านศุลกากรเชียงของ บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้า และส่งของออกตามแนวชายแดน ให้แก่เจ้าทหารพราน กองร้อยทหารพราน 3101 วันที่ 17 พฤศจิกายน 256522 พฤศจิกายน 256596
56 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 256522 พฤศจิกายน 256599
57 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะการยางแห่งประเทศไทย วันที่ 17 พฤศจิกายน 256522 พฤศจิกายน 256578
58 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร วันที่ 25 พฤศจิกายน 256525 พฤศจิกายน 256585
59 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25659 ธันวาคม 256579
60 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรมสภากาแฟ ณ ด่านศุลกากรเชียงของ วันที่ 8 ธันวาคม 256513 ธันวาคม 256581
61 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 256513 ธันวาคม 256593
62 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุมคณะทำงานประสาน ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (ครอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 256567
63 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมของกิ๋นลำและของดีเมืองเจียงของ ครั้งที่ 16 วันที่ 16 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 256575
64 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 21 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 256575
65 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 22 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 256574
66 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย วันที่ 21 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 256572
67 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การสนับสนุนของขวัญ กิจกรรมอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วันที่ 21 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 256572
68 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การสนับสนุนของขวัญ แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง วันที่ 21 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 256580
69 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 256583
70 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วันที่ 26 ธันวาคม 256529 ธันวาคม 256574
71 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต ณ วันที่ 28 ธันวาคม 256529 ธันวาคม 256580
72 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วันที่ 14 มกราคม 256618 มกราคม 256682
73 ด่านศุลกากรเชียงของ จับกุมการลักลอบส่งออกสัตว์มีชีวิต วันที่ 15 มกราคม 256618 มกราคม 256693
74 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน วันที่ 17 มกราคม 256618 มกราคม 256678
75 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 18 มกราคม 256620 มกราคม 256671
76 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 31 วันที่ 19 มกราคม 256620 มกราคม 2566150
77 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศุลกากรไทย - ภาษีลาว วันที่ 24 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 256691
78 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมต้อนรับคาราวานรถยนต์นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 24 มกราคม 2566 3 กุมภาพันธ์ 256673
79 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 256662
80 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ วันที่ 31 มกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 256672
81 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับหัวหน้าด่าน ตม.สากล สะพานมิตรภาพ 4 และเจ้าหน้าที่ระดับสูง วันที่ 1 กุมภาพัมธ์ 25663 กุมภาพันธ์ 2566228
82 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ณ ด่านพรมแดนบ้านฮวก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25663 กุมภาพันธ์ 256676
83 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25666 กุมภาพันธ์ 256675
84 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25668 กุมภาพันธ์ 256678
85 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25668 กุมภาพันธ์ 256678
86 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256613 กุมภาพันธ์ 256669
87 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256616 กุมภาพันธ์ 256676
88 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256623 กุมภาพันธ์ 256669
89 ด่านศุลกากรเชียงของ ประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ และผู้นำเข้า - ส่งออก ในพื้นที่ของด่านศุลกากรเชียงของ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256623 กุมภาพันธ์ 256664
90 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น (นบต.ปปส.) รุ่นที่ 15 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256623 กุมภาพันธ์ 256685
91 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256624 กุมภาพันธ์ 256683
92 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256624 กุมภาพันธ์ 256671
93 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256627 กุมภาพันธ์ 256667
94 ด่านศุลกากรเชียงของ ส่งมอบบุหรี่ของกลางให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 256613 มีนาคม 256660
95 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 256613 มีนาคม 256673
96 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอกของกรมศุลกากร21 มีนาคม 256679
97 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ วันที่ 27 มีนาคม 256630 มีนาคม 256658
98 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 30 มีนาคม 256630 มีนาคม 256662
99 รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของด่านศุลกากรเชียงของ3 เมษายน 2566257
100 ด่านศุลกากรเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 25667 เมษายน 256665
ผลลัพท์ทั้งหมด 184 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงของ
เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงของ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเชียงของ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ