รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : ck_customs@hotmail.com
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรเชียงของ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/256426 มีนาคม 256496
2 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR มอบหน้ากากอนามัย7 เมษายน 256472
3 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 25644 พฤษภาคม 256464
4 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด - 195 พฤษภาคม 256489
5 ปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้ายาเสพติด (ยาบ้า)9 มิถุนายน 2564119
6 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี18 มิถุนายน 256446
7 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ.ครั้งที่ 3/256424 มิถุนายน 256455
8 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 2564162
9 ด่านศุลกากรเชียงของจัดกิจกรรม CSR7 กรกฎาคม 256471
10 ภารกิจด่านฯ เชียงของ ช่วงสถานการณ์โควิด-1914 กรกฎาคม 256447
11 ด่านศุลกากรเชียงของ ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านรายการวิทยุ22 กรกฎาคม 256449
12 จนท.ด่านฯ เชียงของ พร้อมใจกันลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 1030 กรกฎาคม 256453
13 ด่านฯ เชียงของ ร่วมกิจกรรม โครงการ "สร้างป่า รักษ์น้ำฯ"5 สิงหาคม 256444
14 จับกุมยารักษาโรคลักลอบนำเข้า10 สิงหาคม 256449
15 เจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ14 สิงหาคม 256444
16 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ.ครั้ง 4 ประจำปีงบประมาณ 256420 สิงหาคม 256472
17 *** ด่านศุลกากรเชียงของ จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ***30 กันยายน 256478
18 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ19 ตุลาคม 256463
19 CSR ไออุ่นเพื่อน้อง จากชาวด่านฯ เชียงของ1 พฤศจิกายน 256467
20 ประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/256528 ธันวาคม 256462
21 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมประชุม คบจ. ครั้งที่ 1/256511 กุมภาพันธ์ 256548
22 จุลสาร e-book ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกันยายน 2564 เรื่อง 'รู้ทันระบบเบรกผิดปกติ รู้วิธีดูแลให้พร้อมใช้งาน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน'11 กันยายน 256465
23 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เดินทางมาศึกษาดูงาน14 กุมภาพันธ์ 256542
24 *** ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ***15 กุมภาพันธ์ 256546
25 ***ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะ ปปส.ภาค5 ***21 กุมภาพันธ์ 256559
26 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรม CSR มอบหน้ากากอนามัย24 กุมภาพันธ์ 256560
27 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย20 มีนาคม 256593
28 ด่านศุลกากรเชียงของจัดประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/256531 มีนาคม 256549
29 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1631 มีนาคม 256540
30 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา31 มีนาคม 256543
31 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 256556
32 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุมคณะทำงานประสาน ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (ครอ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256510 มิถุนายน 256536
33 นายด่านศุลกากรเชียงของเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อเสนอช่องทางสีเขียว (Green Lane) วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.15 มิถุนายน 256544
34 ด่านศุลกากรเชียงของให้ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.15 มิถุนายน 256547
35 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมให้การต้อนรับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง21 มิถุนายน 256528
36 ให้การต้อนรับ สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง21 มิถุนายน 256529
37 ด่านศุลกากรเชียงของให้การต้อนรับคณะผู้แทนโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย21 มิถุนายน 256531
38 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับ คณะกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร21 มิถุนายน 256544
39 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 148 ปี 4 กรกฎาคม 256526
40 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 สิงหาคม 25655
41 ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 102 สิงหาคม 25658
42 ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2 สิงหาคม 256518
43 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลินพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256516 สิงหาคม 25651
44 ด่านศุลกากรเชียงของให้การต้อนรับคณะกรมเอเชียตะวันออก 17 สิงหาคม 25657
45 ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 202231 สิงหาคม 25651
46 ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)31 สิงหาคม 25652
47 ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุม ครอ. ครั้งที่ 4/2565 31 สิงหาคม 25657
ผลลัพท์ทั้งหมด 47 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงของ
เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงของ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเชียงของ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ