รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : ck_customs@hotmail.com
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

การปฏิบัติพิธีการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ป.กรม 245/2564 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20197 มกราคม 2565 13:18:2975
2 ป.กรม 154/2564 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมที่ 103/256429 กันยายน 2564 14:54:0872
3 ป.กรม 150/2564 การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากร และระยะเวลาการขอคืนอากร ตาม ม.29 ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-1929 กันยายน 2564 14:52:4458
4 ป.กรม 149/2564 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-1929 กันยายน 2564 14:46:5155
5 ป.กรม 123/2564 การปฏิบัติพิธีการในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของที่นำเข้ามาใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-1919 สิงหาคม 2564 15:29:1153
6 ป.กรม 109/2564 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากาก19 สิงหาคม 2564 15:27:3654
7 ป.กรม 103/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากร ในสถานการณ์โควิด-1919 สิงหาคม 2564 15:25:5155
8 ป.กรม 68/2564 การปฏิบัติพิธีการในการยกเว้นอากรสำหรับของนำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโควิด-1919 สิงหาคม 2564 15:22:4950
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงของ
เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงของ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเชียงของ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ