รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : ck_customs@hotmail.com
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การชำระอากรปากระวางสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:17:0814
2 การตรวจสอบของขาเข้าที่มีคำสั่งให้ต้องตรวจสอบ-พิกัด-ราคา-และของ-Red-Line25 กุมภาพันธ์ 2564 13:15:318
3 การตรวจสอบของขาเข้าที่มีคำสั่งไม่ต้องตรวจสอบ-พิกัด-ราคา-และของ-Green-Line25 กุมภาพันธ์ 2564 13:15:144
4 การรับแจ้งเงินตราต่างประเทศของผู้โดยสารขาเข้าและขาออก25 กุมภาพันธ์ 2564 13:14:489
5 การรับ-ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกจากผู้ประกอบการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์25 กุมภาพันธ์ 2564 13:14:256
6 การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:14:068
7 การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร-Paperless25 กุมภาพันธ์ 2564 13:13:4914
8 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:13:308
9 การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร-RE-EXPORT-ตามมาตรา-1925 กุมภาพันธ์ 2564 13:13:073
10 การส่งของกลับออกไปกรณีของอยู่นอกอารักขาของศุลกากรRE-EXPORT-มาตรา-1925 กุมภาพันธ์ 2564 13:12:473
11 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน25 กุมภาพันธ์ 2564 13:12:215
12 การชำระเงินค่าภาษี..25 กุมภาพันธ์ 2564 13:12:027
13 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน25 กุมภาพันธ์ 2564 13:11:2810
14 การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้า25 กุมภาพันธ์ 2564 13:10:055
15 การนำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร-ออกนอกราชอาณาจักร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:09:235
16 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:09:066
17 การนำรถยนต์บรรทุกที่ไม่มีสินค้าออกนอกราชอาณาจักร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:08:455
18 การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศ-เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร25 กุมภาพันธ์ 2564 13:08:259
19 การขออนุญาตนำของเข้า-ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:478
20 การขออนุญาตทำการล่วงเวลา25 กุมภาพันธ์ 2564 12:23:463
21 การรับบรรทุกสินค้าขาออก-ณ-ด่านพรมแดน25 กุมภาพันธ์ 2564 12:22:534
22 การนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร-ณ-ด่านพรมแดน25 กุมภาพันธ์ 2564 12:22:015
23 การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร25 กุมภาพันธ์ 2564 12:21:414
24 การขอคืนค่าภาษีในกรณีที่มิได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร25 กุมภาพันธ์ 2564 12:20:516
25 การผ่านพิธีการนำเข้า-ในกรณีใช้ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ-กศก.10225 กุมภาพันธ์ 2564 12:20:193
26 การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า25 กุมภาพันธ์ 2564 12:20:003
27 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์-กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า25 กุมภาพันธ์ 2564 12:19:359
28 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์-กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ปากระวาง25 กุมภาพันธ์ 2564 12:19:173
29 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์-สำหรับนิติบุคคล25 กุมภาพันธ์ 2564 12:19:0011
30 การขอยกเลิกการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์25 กุมภาพันธ์ 2564 12:18:318
31 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์-Electronic-Data-Interchange-EDI25 กุมภาพันธ์ 2564 12:18:135
32 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์25 กุมภาพันธ์ 2564 12:17:448
33 การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์-สำหรับบุคคลธรรมดา25 กุมภาพันธ์ 2564 12:17:146
34 การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์25 กุมภาพันธ์ 2564 12:15:5011
35 การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์-สำหรับนิติบุคคล25 กุมภาพันธ์ 2564 12:04:456
ผลลัพท์ทั้งหมด 35 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงของ
เลขที่ 78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-160397-8
อีเมล์ : 74150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงของ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเชียงของ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ